Truy cập Hệ thống Đăng ký cấp Giấy chứng nhận Dán nhãn năng lượng

Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu đăng ký

 

I. Khai báo hồ sơ

 

1. Khai báo hồ sơ

 

  • Doanh nghiệp chọn menu Đơn xin cấp phép/ DN nhập khẩu (DN sản xuất) Hoặc chọn ĐK Dán nhãn cho sản phẩm Nhập khẩu (ĐK dán nhãn cho sản phẩm sản xuất) trong phần truy cập nhanh trên trang chính của doanh nghiệp để khai báo hồ sơ

 

 

  • Đối với Doanh nghiệp khai báo hồ sơ đăng ký Dán nhãn năng lượng cho sản phẩm nhập khẩu cần khai đủ các thông tin về Tờ khai hải quan, Nơi đăng ký, ngày khai.
  • Chọn sản phẩm có sẵn trong hệ thống để đăng ký bằng cách Click biểu tượng mũi tên rồi chọn sản phẩm bằng cách nhấp vào biểu tượng dấu + bên cạnh (Có thể khai báo nhiều sản phẩm trên một hồ sơ).

 

  • Để thêm phần tử/ bớt phần tử của sản phẩm Doanh nghiệp click Thêm phẩn tử / bớt phần tử

 

 

  • Ở mỗi phần tử Doanh nghiệp chọn Model, nhãn hiệu, xuất xứ đã có sẵn trong hệ thống hoặc nhập Model, nhãn hiệu mới của sản phẩm.
  • Đối với mỗi sản phẩm thì các thông số sẽ khác nhau do đó trong bảng sản phẩm Doanh nghiệp cần nhập đầy đủ các thông tin trong bảng 

 

2. File đính kèm

 

Khi khai báo hồ sơ cần tải lên các file đính kèm như sau 

  • Đối với Đăng ký Dán nhãn cho sản phẩm Nhập khẩu cần tải các file: Bản sao hợp đồng với các nhà cung cấp hàng hóa, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Bản công bố tiêu chuẩn quy mô hàng hóa, Tờ khai hải quan
  • Đối với Đăng ký Dán nhãn cho sản phẩm Sản xuất cần tải các file: Bản sao hợp đồng với các nhà cung cấp hàng hóa, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Bản công bố tiêu chuẩn quy mô hàng hóa, Quy trình quản lý chất lượng, Chứng chỉ quản lý chất lượng
  • Cách tải file đính kèm lên: ở mục cần tải file đính kèm lên Doanh nghiệp Click Chọn tệp sau đó chọn file cần Upload máy tính 

 

3. Nộp hồ sơ

 

  • Doanh nghiệp sau khi khai báo và tải file đính kèm xong click chọn Nộp hồ sơ để gửi lên Tổng cục Năng lượng – Bộ Công Thương   

 

II. Bổ sung hồ sơ

 

Khi nhận được email thông báo của Chuyên viên Tổng cục Năng lượng – Bộ Công thương xử lý yêu cầu Doanh nghiệp bổ sung hồ sơ. Doanh nghiệp bổ sung thông tin theo yêu cầu và gửi Hồ sơ lên Tổng cục Năng lượng – Bộ Công thương.

 

III. Quản lý hồ sơ

 

Doanh nghiệp tìm kiếm các trạng thái của hồ sơ