THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Thời gian cập nhật Đơn vị thực hiện Tệp đính kèm
1 Cấp mã số nhà sản xuất (MID) hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ 29/08/2016 Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực - Vụ XNK - Bộ Công Thương