THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Thời gian cập nhật Đơn vị thực hiện Tệp đính kèm
1 Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp 29/08/2016 Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương