THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Thời gian cập nhật Đơn vị thực hiện Tệp đính kèm
1 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 29/08/2016 Vụ Kế hoạch - Bộ Công Thương