THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Thời gian cập nhật Đơn vị thực hiện Tệp đính kèm
1 Cấp Giấy phép sản xuất thuốc lá 29/08/2016 Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương
2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá 29/08/2016 Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương