THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Thời gian cập nhật Đơn vị thực hiện Tệp đính kèm
1 Cấp Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu Tiền chất thuốc nổ 29/08/2016 Cục Hoá chất – Bộ Công Thương