CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU TIỀN CHẤT THUỐC NỔ

Trình tự thực hiện

- Các tổ chức đề nghị cấp Giấy phép nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến  Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) – 91 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
- Cục Hóa chất kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính phải thông báo cho doanh nghiệp về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ (chỉ yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh nội dung hồ sơ 01 lần duy nhất;
- Cục Hóa chất giải quyết cấp giấy phép cho tổ chức trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ . Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Hóa chất trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không cấp giấy phép.
- Tổ chức nhận Giấy phép trực tiếp tại Cục Hóa chất hoặc bằng đường bưu điện.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp; - Qua đường bưu điện.

Thành phần số lượng hồ sơ

-  Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu Tiền chất thuốc nổ
-  Giấy phép kinh doanh Tiền chất thuốc nổ: Bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện/công văn hành chính; bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:
- Báo cáo số lượng Tiền chất thuốc nổ đã nhập khẩu, xuất khẩu trong năm kế hoạch;
- Hợp đồng mua bán vật liệu nổ công nghiệp với doanh nghiệp nước ngoài; Hợp đồng bán vật liệu nổ công nghiệp với doanh nghiệp trong nước: Bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện/công văn hành chính; bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp
- Đối với trường hợp tái xuất của các tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ - Bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện/công văn hành chính; bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếpHợp đồng mua tiền chất thuốc nổ từ doanh nghiệp nước ngoài và bán tiền chất thuốc nổ cho doanh nghiệp nước ngoài khác.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

Cục Hoá chất – Bộ Công Thương

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn Mô tả
File kèm theo thủ tục 39 File kèm theo thủ tục 39

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

Yêu cầu Mô tả  
Nghị định của Chính phủ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ Chi tiết
Thông tư của Bộ Thông tư số 23/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương Chi tiết

File đính kèm