CẤP GIẤY PHÉP TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP

Trình tự thực hiện

- Tổ chức gửi hồ sơ đề nghị cấp phép trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Điều tiết điện lực.

- Cục Điều tiết điện lực làm giấy hẹn trả lời tính đầy đủ, hợp lệ của Hồ sơ và gửi thông báo thu phí thẩm định. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc, Cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ và trường hợp cần thiết tiến hành kiểm tra điều kiện cấp phép thực tế. Nếu tổ chức đáp ứng đủ điều kiện quy định, trong thời hạn 30 ngày làm việc, Cục cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không cấp phép.

- Cục gửi công văn thu lệ phí cấp phép (đối với tổ chức được cấp phép). Sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí cấp phép, tổ chức nhận Giấy phép trực tiếp tại tại Cục hoặc bằng đường bưu điện.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp; - Qua đường bưu điện.

Thành phần số lượng hồ sơ

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu)

2. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.

3. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính, kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn (theo mẫu).

4. Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các Chuyên gia tư vấn chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất.

5. Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép.

6. Báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động).

 

Thời hạn giải quyết

30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép

Lệ phí

-Lệ phí cấp phép 300.000 đồng
- Phí thẩm định theo Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp phép trong lĩnh vực điện lực

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn Mô tả
Mẫu danh sách Mẫu danh sách
Mẫu đơn đề nghị Mẫu đơn đề nghị

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

Không

File đính kèm