CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Trình tự thực hiện

- Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX nơi dự kiến đặt trụ sở của Văn phòng đại diện.

- Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX tiếp nhận hồ sơ của thương nhân nước ngoài và ghi giấy biên nhận. Giấy biên nhận được lập thành 03 bản: 01 bản giao cho thương nhân nước ngoài hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài, 01 bản lưu tại bộ phận văn thư tiếp nhận hồ sơ, 01 bản giao cho bộ phận trực tiếp xử lý hồ sơ kèm theo hồ sơ của thương nhân.  Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Thương nhân nước ngoài nhận kết quả tại Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp; - Qua đường bưu điện.

Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp phép thành lập Văn phòng Đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (theo mẫu);

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;

3. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;

4. Bản sao điều lệ hoạt động của Thương nhân nước ngoài đối với thương nhân nước ngòai là các tổ chức kinh tế;

5. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng Đại diện;

6. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng Đại diện.

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

Vụ Kế hoạch - Bộ Công Thương

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép

Lệ phí

Lệ phí cấp phép thành lập văn phòng đại diện: 1.000.000 đ (Một triệu đồng chẵn)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn Mô tả
Mẫu đơn cấp giấy phép Mẫu đơn cấp giấy phép

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

Yêu cầu Mô tả  
Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 Luật của Quốc hội Chi tiết
Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Nghị định của Chính phủ Chi tiết
Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thông tư của Bộ Chi tiết
Thông tư số 73/1999/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam Thông tư của Bộ Chi tiết

File đính kèm