CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN (HOẶC ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) SẢN PHẨM THUỐC LÁ TRONG PHẠM VI MỘT TỈNH

Trình tự thực hiện

- Thương nhân bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) gửi hồ sơ về Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở;
- Sở Công Thương tiếp nhận  và kiểm tra hồ sơ và các điều kiện cấp
- Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương tiến hành thẩm tra hồ sơ và các điều kiện cần thiết.
- Nếu điều kiện đáp ứng theo yêu cầu, Sở Công Thương sẽ cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá.
- Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp; - Qua đường bưu điện.

Thành phần số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (theo mẫu) ;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;
- Văn bản giới thiệu của các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;
- Phương án kinh doanh;
- Tài liệu chứng minh năng lực của doanh nghiệp.

 

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép

Lệ phí

Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá là 50.000 đồng/giấy

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn Mô tả
Mẫu đơn đề nghị Mẫu đơn đề nghị

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

Yêu cầu Mô tả  
Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 Luật của Quốc hội Chi tiết
Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá Nghị định của Chính phủ Chi tiết
Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công Thương về hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá Thông tư của Bộ Chi tiết

File đính kèm