CẤP MÃ SỐ NHÀ SẢN XUẤT (MID) HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ

Trình tự thực hiện

- Thương nhân nộp hồ sơ trực triếp tại các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện..

- Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực  thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho thương nhân những chi tiết cần sửa hoặc bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực in số tham chiếu, đóng dấu và trả mã số cho thương nhân trong vòng 08 giờ làm việc. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp mã số, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực trả lời bằng văn bản cho thương nhân.

- Thương nhân nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực hoặc thông qua bưu điện.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực - Qua bưu điện.

Thành phần số lượng hồ sơ

- Đơn đăng ký mã số nhà sản xuất (MID) hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh;

- Biên bản kiểm tra năng lực sản xuất do Sở Công Thương địa phương cấp (bản chính).

Thời hạn giải quyết

08 giờ làm việc

Đối tượng thực hiện

Cá nhân / Tổ chức

Cơ quan thực hiện

Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực - Vụ XNK - Bộ Công Thương

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy đăng ký

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn Mô tả
Mẫu đơn đăng ký Mẫu đơn đăng ký

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

Yêu cầu Mô tả  
Luật số 36/2005/QH11 của Quốc hội Luật của Quốc hội Chi tiết
Thông báo số 1059/TM-DM của Bộ Công Thương Thông báo của Bộ Công Thương Chi tiết

File đính kèm